Sosyal Medya

Her Yıl Olduğu gibi 2020 Yılında da Erişmiş Olduğumuz ve Başarıyla Sonuçlanan hem Tiroit hem de Paratiroit Ameliyatı Sayılarımızın Haklı Gururunu Yaşamaktayız

Her Yıl Olduğu gibi 2020 Yılında da Erişmiş Olduğumuz ve Başarıyla Sonuçlanan hem Tiroit hem de Paratiroit Ameliyatı Sayılarımızın Haklı Gururunu Yaşamaktayız

Her Yıl Olduğu  gibi 2020 Yılında da Erişmiş Olduğumuz ve Başarıyla Sonuçlanan hem Tiroit hem  de Paratiroit Ameliyatı Sayılarımızın Haklı Gururunu Yaşamaktayız 

Literatürde; "Yılda 10 paratiroit ve 100 tiroit ameliyatı yapan cerrah, deneyimli ve endokrin spesifik çalışan bir cerrahtır." denilmektedir. Kaldı ki Endokrinolojinin duayenlerinden Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan, 7-10 Kasım 2019 18. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu'nda yapmış olduğu konuşmada; "19 Ekim 2019'daki endokrinologlar arasında tertiplenen 25. Tiroidoloji Kursu'ndaki sunumumda; orta ya da yüksek riskli tiroit kanserlerinde makul sayıda komplikasyonla ya da hiç komplikasyonsuz bir şekilde boyun lenf düğümü temizliği yapabilecek cerrahların, endokrin cerrahı yani yılda 80-100 arası tiroit cerrahisi yapan cerrahlar olduğunu; dolayısıyla hastalarına, bu sayılarda ameliyat yapan cerrahları tavsiye etmelerini" söylediğini, ifade etmiştir.

2020 yılı içerisinde koronavirüs salgını nedeniyle planlanabilir ameliyat yapamadığımız süreler de dikkate alındığında ameliyat tipine bakılmaksızın 78’i tiroit, 5’i paratiroit olmak üzere 83 vakayı ameliyat etmiş bulunmaktayız.

Şair Edip CANSEVER’in “Her başlangıçta yeni bir anlam vardır.” dizesindeki gibi 2021' e  yeni bir anlam kazandırmanın yolu geride kalan yılın muhasebesini yapmamızdan geçer, diye düşünüyoruz. Bu yüzden 2021'den 2022’ye geri sayımın devam ettiği bu vakitlerde 2020 yılına ait tiroit ve paratiroit ameliyatlarımızı oransal verilerle irdeleyip yaptıklarımızın bir muhasebesini yapmaya ne dersiniz?

TİROİT AMELİYATI  UYGULADIĞIMIZ HER 100 HASTADAN 13’ÜNDE TİROİT KANSERİ ÇIKMAKTA!..

78 tiroit ameliyatımızın 68’inde kanser saptanmazken 10’unda tiroit kanseri tespit edilmiştir. Bir tarafın alınarak kanser raporlanması sonrasında diğer tarafın ikinci bir seansta alındığı tamamlayıcı nitelikte olan 2 ameliyat kapsam dışında bırakılmıştır. Bu haliyle 2019 yılındaki 78 tiroidektomi ameliyatımızda tiroit kanseri tespit oranımız %12,82 olarak belirlenmiştir ki bu, her 100 hastanın 13’ünde tiroit kanseri çıktığını ortaya koymaktadır. %13’lük bu kanser tespit oranımız, ameliyat kararlarımızın ne kadar da haklı olduğunu işaret etmektedir. %13’lük kanser tespit oranımız, ameliyat kararlarımızı verirken sizin için kılı kırk yardığımızdan şüphenizin olmayacağının bilimsel ispatıdır.

TİROİT  BEZİ TEK TARAFINDAKİ HASTALIK İÇİN O TARAFIN ALINARAK HASTALIKSIZ KARŞI  TARAFA MÜDAHALE ETMEDİĞİMİZ HER 10 HASTAMIZIN NEREDEYSE 9’U HALEN SAĞLIKLI OLAN  DİĞER TARAFI İLE YAŞAMINA DEVAM EDİYOR!..

Tek taraflı bir veya birden fazla tiroit nodülü nedeniyle o tarafın çıkartılarak anında ve hızlı patolojiye gönderildiği ve kanser raporlanmadığı için sağlıklı olan karşı tarafta ileri cerrahi uygulanmayan 17 hastamızın; 2' sinde (%12) kesin patoloji raporunda kanser tanısı aldığından tedavinin tamamlanması açısından diğer tarafın da alınması gerekmiş olup sorunsuz bir şekilde halledilmiştir. Buna mukabil kesin raporda kanser tanısı almamış 15 hastamıza (%88), iki taraflı tiroit ameliyatının riskleri eklenmediği gibi sağlıklı olan karşı taraf tiroit bezi ile birlikte yaşam sürme, bundan dolayı da tiroit hormon ilacını ya hiç almaksızın ya da çok daha düşük dozlarda kullanarak hayatına devam etme fırsatı verilmiş olundu. Belki de tiroit hormon ilacı kaderiniz değildir, yeter ki cerrahınız tarafından buna bir şans verilsin, %88' lik şans önemli bir ihtimaldir.

PARATİROİT BEZİ  BÜYÜMESİNİN SEBEP OLDUĞU PARATHORMON VE KALSİYUM YÜKSEKLİĞİYLE BAŞVURAN 5 HASTAMIZIN  5’İ DE (%100) SADECE ETKİLENEN PARATİROİT BEZİ TARAFINDAN KÜÇÜCÜK BİR KESİYLE  MİNİMAL İNVAZİV PARATİROİDEKTOMİ AMELİYATI UYGULADIK.

2019'daki 5 paratiroit ameliyatımızın tamamı da sağ ya da sol, üst ya da alt fark etmeksizin tiroit bezi ile karşılaşmaksızın, boyun yan taraftan ve hangi taraf büyümüş ise o taraf iz düşümünden 2,5 - 3 santimetrelik küçük bir kesi girerek uyguladığımız, daha az travmatik olan Minimal İnvaziv Paratiroidektomi yöntemiyle yapılmıştır.

Canını, sesini ve nefesini  sahsımıza emânet eden siz değerli hastalarımız sayesinde ne mutlu ki biz bu  sayıları ziyâdesiyle ve sorunsuz bir şekilde aşmaktayız. Güveninize layık  olmaya devam edeceğiz. Halâ gidilecek uzun bir yolumuz var, ama  başarmak için de büyük bir azmimiz var!.. 

Şen ve esen kalınız.

Dr. Kayıhan ÇAĞLAR – Genel Cerrahi Uzmanı


Sosyal Medyada Paylaş