Sosyal Medya

Binde 5 ilâ Yüzde 1 Oranında Nadir Görülen Ses Siniri Anomalisini Ortaya Koyduk

Binde 5 ilâ Yüzde 1 Oranında Nadir Görülen Ses Siniri Anomalisini Ortaya Koyduk

BİNDE BEŞ İLÂ YÜZDE BİR ORANINDA NADİR GÖRÜLEN SES SİNİRİ ANOMALİSİNİ ORTAYA KOYDUK

Tiroit cerrahisinde, en önemli komplikasyonlardan biri rekürren laringeal sinir (inferior laringeal sinir) yaralanmasıdır. Bu yaralanmaların en önemli nedeni rekürren sinirin anatomik seyrinin varyasyonlar göstermesidir. Rekürren laringeal sinir —ses siniri— normalde göğüs kafesi içerisinde vagus sinirinden ayrılarak boyuna girer ve trakeanın —soluk borusu— iki yanında paralel seyreder (A).  Çok ender olarak inferior laringeal sinir,  göğüs kafesine uğramadan daha boyunda iken vagus sinirinden  ayrılır ve orijininden itibaren kısa ve düz bir seyirle larinkse  —gırtlak— girer (B). Bu anomali “non-rekürren laringeal sinir” adını alır. Non-rekürren laringeal sinir sağda %0,5 - 1 oranında görülürken solda çok daha nadir olarak görülmektedir. Nadiren inferior laringeal sinir non-rekürren olabilir. Sinirin anatomik seyrindeki farklılıklar nedeni ile yaralanma olasılığını azaltmak için sinirin görülüp korunması önerilmektedir.

Olgumuz; RÖ, 40 yaşında ve kadın hasta...

1 seneden beridir tiroit bezi sağ tarafında bir araya gelmiş; en büyükleri 7x4 mm, ancak noktasal kireçlenmelerden ibaret olan çoklu tiroit nodülü hastası… Solda ise herhangi bir sorun yok. Kalıcı bir kurtuluş, kesin tanı amaçlı iğne biyopsisinden ziyade ameliyat seçeneği değerlendirildi. Ses sinir görüntüleme cihazı kullanıldı.

Hastamızın sağ ses sinirinin, normalde göğüs kafesinden boyuna girerek soluk borusuna paralel ilerlemesi gerekirken; anomali olarak sağ tarafta ve %0,5-1 oranında görülen, hemen boyundaki vagus sinirinden kaynak alıp soluk borusuna dikey olarak yaklaştığı tespit edildi (NRLS). Siniri ortaya koyma gayretimiz ve kullanılan monitör ile sinir hasarının önüne geçilmiş oldu.

Dr. Kayıhan ÇAĞLAR - Genel Cerrahi UzmanıSosyal Medyada Paylaş