Sosyal Medya

Öz Geçmiş

Op. Dr. Kayıhan ÇAĞLAR Öz Geçmiş

Öz Geçmişi

1970 doğumlu olup İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru unvanı ile 1994 yılında mezun oldu. İstanbul – Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başladığı Genel Cerrahi ihtisasını Aralık 1999’ da tamamladı.

2000 yılı Ocak ayı itibari ile Eskişehir – Sivrihisar Devlet Hastanesinde başladığı Genel Cerrahi uzmanlığı görevi ile Nisan ayında kendisine tevdi edilen Baştabiplik vazifesini Nisan 2002’ye kadar devam ettirdi.

Devamında Eskişehir Devlet Hastanesinde on iki sene süre ile görev yaptı. Temmuz 2014’te özel sektörden gelen davet üzere memuriyetinden çekildi.

Halihazırda Özel Eskişehir Anadolu Hastanesinde, bir senesi Mesul Müdür ve Başhekimlik görevi ile birlikte geçen genel cerrahi uzmanlık görevini icra etmektedir.

Sema Hanım ile yirmi iki yıldır evli olup Alperen, Alptekin ve Aybike isimlerinde üç çocuk sahibidir. 

Uzmanlık Alanı
Genel Cerrahi (Endokrin Cerrahi: Tiroit, Paratiroit ve Meme)

Eğitimi
* İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul - tıp doktoru eğitimi

* Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi , İstanbul - genel cerrahi asistanlığı

Seminer ve Kurslar

* 2000 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği ( ELCD ), “Video Laparoskopik Cerrahi Temel Eğitim Sertifikası”

* 2001 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, “Sağlık Hizmetleri Yönetimi Eğitimi ve Hastane Yönetimi Eğitimi Sertifikası”

* 2002 İstanbul Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, “Endoskopi” eğitimi

* 2012 11. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

* 2013 12. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

* 2013 5. Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı

* 2013 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, “Sinir Monitorizasyon” Kursu

* 2013 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, “Total Tiroidektomi” Kursu

* 2013 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, “Santral ve Lateral Boyun Diseksiyon” Kursu

* 2014 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi – Medikal Park işbirliği ile düzenlenen “Tiroid – Paratiroid Cerrahisinde Sürekli Vagal Stimülasyon” workshop katılım belgesi

* 2 - 5 Mayıs 2019 Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi

* 7 - 10 Kasım 2019 18. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

* 26 - 28 Mart 2021 10. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi

* 1 - 3 Ekim 2021 19. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Kongresi

* 1 - 4 Aralık 2021 9. Türkiye Tiroid Hastalıkları E-Kongresi 2021


Üyelikler

* Türk Cerrahi Derneği

* Endokrin Cerrahi Derneği

* Endokrinolojide Diyalog Derneği

* Eskişehir Tabip Odası


Ödülleri
* 2011 Eskisehirliyim.com tarafından düzenlenen 2010 Yılı Eskişehir’in En’leri Ödül Töreni, “Yılın Doktoru” ödülü layık görüldü.

Bağlı link: ( https://www.youtube.com/watch?v=NrRsku21TeY )

Hizmetleri / Ameliyatları

Tiroit Hastalıkları:

• Tanı: Hikaye, Muayene, Laboratuvar, Ultrasonografi, Tiroid İnce İğne Biyopsisi, Sintigrafi vs.
• Sürece, cerrahi mi medikal mi devam edileceğinin değerlendirilmesi;
• Tiroidin medikal hastalıklarının;
• Hipotiroidizm ( tiroit hormon tedavisi )
• Hipertiroidizm ve Tirotoksikosis (antitiroit hormon tedavisi, antiaritmik vs. )
• Tiroidit takip ve tedavisi
• Tiroidin cerrahi hastalıklarının ( Nontoksik veya Toksik; Diffüs / Nodüler / Multinodüler / Retrosternal / İntratorasik Guatr, Tümör, Tiroidit ) tedavisi ( Gereğinde Frozen Biyopsisi ) ve ameliyat sonrası takibi
• Tiroid kanserlerinin takip ve tedavisi
• Tiroit hastalıkları ile birlikte gebelik, yaşlılık ve psikiyatri…

Paratiroit Hastalıkları:

• Tanı: Hikaye, Muayene, Laboratuvar, Ultrasonografi, Paratiroit Sintigrafisi vs.
• Sürece, cerrahi mi medikal mi devam edileceğinin değerlendirilmesi;
• Paratiroidin cerrahi hastalıklarının ameliyatı ( tek ya da çoklu adenom / hiperplazi, tümör )

Boyun Diseksiyonu ( Santral / Lateral )

Safra kesesi ameliyatı ( Laparoskopik / Açık ),

Hemoroid tedavisi ( Cerrahi )

Apendisit ameliyatı,

Meme hastalıklarının teşhis ve tedavisi,

Fıtık ameliyatları ( Kasık fıtığı, göbek fıtığı, önceki ameliyat yerinde oluşan fıtık vs),

Pilonidal sinüs ( kıl dönmesi ameliyatı ),

Anal bölge ameliyatları ( fissür, fistül, abse vs. )

Vücuttan yağ bezesi / kist çıkarılması,

Vücuttan nevüs ( ben ) alınması,

Cerrahi sünnet