Sosyal Medya

Her Yıl Olduğu gibi 2019 Yılında da Erişmiş Olduğumuz ve Başarıyla Sonuçlanan hem Tiroit hem de Paratiroit Ameliyatı Sayılarımızın Haklı Gururunu Yaşamaktayız

Her Yıl Olduğu gibi 2019 Yılında da Erişmiş Olduğumuz ve Başarıyla Sonuçlanan hem Tiroit hem de Paratiroit Ameliyatı Sayılarımızın Haklı Gururunu Yaşamaktayız

Her Yıl Olduğu gibi 2019 Yılında da Erişmiş Olduğumuz ve Başarıyla Sonuçlanan hem Tiroit hem de Paratiroit Ameliyatı Sayılarımızın Haklı Gururunu Yaşamaktayız 

Literatürde; "Yılda 10 paratiroit ve 100 tiroit ameliyatı yapan cerrah, deneyimli ve endokrin spesifik çalışan bir cerrahtır." denilmektedir. Kaldı ki Endokrinolojinin duayenlerinden Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan, 7-10 Kasım 2019 18. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu'nda yapmış olduğu konuşmada; "19 Ekim 2019'daki endokrinologlar arasında tertiplenen 25. Tiroidoloji Kursu'ndaki sunumumda; orta ya da yüksek riskli tiroit kanserlerinde makul sayıda komplikasyonla ya da hiç komplikasyonsuz bir şekilde boyun lenf düğümü temizliği yapabilecek cerrahların, endokrin cerrahı yani yılda 80-100 arası tiroit cerrahisi yapan cerrahlar olduğunu; dolayısıyla hastalarına, bu sayılarda ameliyat yapan cerrahları tavsiye etmelerini" söylediğini, ifade etmiştir. 

2019 yılı içerisinde şahsım ve ekibim tarafından ameliyat tipine bakılmaksızın 128 tiroit ameliyatını, 5'i tiroit ameliyatı ile birlikte olan 12 paratiroit ameliyatını uygulamış olduk. Mustafa Kemal ATATÜRK'ün “Büyük İşler, MühimTeşebbüsler; Ancak, Müşterek Mesa-i ile Kabil-i Temindir.” vecizesinden hareketle, bu süreçte hastalarımızın uyutulmasından uyandırılmasına kadar geçen zamanı sağlıklı, konforlu ve kaliteli geçirmelerini sağlayan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı meslektaşlarıma; hazırlık, ameliyat, takip ve tedavi aşamasında bize yardımcı olan tüm sekreterya, ameliyathane, yoğun bakım ve servis ekibime minnettarım. 

Her yeni bir başlangıçta hep eskinin muhasebesini yapmak başarıyı artıracaktır. Bu yüzden 2020'den gün almaya başladığımız bu vakitlerde 2019 yılı tiroit ve paratiroit ameliyatlarımızı oransal verilerle irdeleyip yaptıklarımızın bir muhasebesini yapmaya ne dersiniz?

TİROİT AMELİYATI UYGULADIĞIMIZ HER 4 HASTADAN EN AZ BİRİNDE TİROİT KANSERİ ÇIKMAKTA!..

122 tiroit ameliyatının 90 'ında kanser saptanmazken 32 'sinde tiroit kanseri tespit edilmiştir. Bir tarafın alınarak kanser raporlanması sonrasında diğer tarafın ikinci bir seansta alındığı tamamlayıcı nitelikte olan altı ameliyat kapsam dışında bırakılmıştır. Bu haliyle 2019 yılındaki 122 tiroidektomi ameliyatımızda tiroit kanseri tespit oranımız %26,23 olarak belirlenmiştir ki; bu, her 4 hastadan en az birinde tiroit kanseri çıktığını ortaya koymaktadır. %26' lık bu kanser tespit oranımız aynı zamanda, ameliyat sayılarımızın literatürdeki tiroit ameliyatı yeterlilik sayılarının çok üstünde olmasına rağmen, ameliyat kararlarımızın ne kadar da haklı olduğunu işaret etmektedir. %26'lık bu oran, ameliyat kararlarımızı verirken sizin için kılı kırk yardığımızdan şüpheniz olmasının bilimsel ispatı mahiyetindedir. 

TİROİT KANSERİ SAPTANMIŞ HER 4 HASTAMIZDAN BİRİNDE TİROİT AMELİYATIYLA BERABER BOYUN DİSEKSİYONU AMELİYATINI DA UYGULADIK!..

Tiroit kanseri saptanmış 32 hastamızın 8'inde (%25) alınacak radyoaktif iyot (atom suyu) tedavisinin etkinliğini artırmak, yaşam boyu sürecek olan takipte tanı değeri olan tiroglobulin kan tahlilinin kıymetini artırmak ve etkilenen alanda kanser sataşmasından dolayı gerekebilecek olan ikincil bir ameliyattan hastayı sakınmak amaçlı bir ya da birkaç bölgede boyun lenf düğümlerinin çıkartılması (Boyun Diseksiyonu) işlemi tatbik edilmiştir. Böylece tiroit kanseri saptanan her 4 hastamızdan birine böylesine ileri bir cerrahi uygulamak suretiyle etkili ve yeterli bir cerrahiyle şifa ihtimalini kuvvetlendirmiş olduk. Biliniz ki zafer ayrıntı da gizli ise biz bu ayrıntının peşinden gidiyoruz. Neşter bizim, şifa Allah'ındır; Cenab-ı Allah, bundan sonraki ameliyatlarımızda da bizi mahcup eylemesin.

TİROİT BEZİ TEK TARAFINDAKİ HASTALIK İÇİN O TARAFIN ALINARAK AMELİYATINA SON VERDİĞİMİZ HER 4 HASTAMIZIN NEREDEYSE 3'Ü HALEN SAĞLIKLI OLAN DİĞER TARAFI İLE YAŞAMINA DEVAM EDİYOR!..

Tek taraflı bir veya birden fazla tiroit nodülü nedeniyle o tarafın çıkartılarak anında ve hızlı patolojiye gönderildiği ve kanser raporlanmadığı için sağlıklı olan karşı tarafta ileri cerrahi uygulanmayan 21 hastamızın; 6' sında (%29) kesin patoloji raporunda kanser tanısı aldığından tedavinin tamama ermesi açısından diğer tarafın da alınması gerekmiş olup sorunsuz bir şekilde halledilmiştir. Buna mukabil kesin raporda kanser tanısı almamış 15 hastamıza (%71), iki taraflı tiroit ameliyatının riskleri eklenmediği gibi sağlıklı olan karşı taraf tiroit bezi ile birlikte yaşam sürme, bundan dolayı da tiroit hormon ilacını ya hiç almaksızın ya da çok daha düşük dozlarda kullanarak hayatına devam etme fırsatı verilmiş olundu. Belki de tiroit hormon ilacı kaderiniz değildir, yeter ki cerrahınız tarafından buna bir şans verilsin, %71' lik şans önemli bir ihtimaldir.

PARATİROİT BEZİ BÜYÜMESİNİN SEBEP OLDUĞU PARATHORMON VE KALSİYUM YÜKSEKLİĞİYLE BAŞVURAN 12 HASTAMIZIN 7'SİNDE (%58) SADECE ETKİLENEN PARATİROİT BEZİ TARAFINDAN KÜÇÜCÜK BİR KESİYLE MİNİMAL İNVAZİV PARATİROİDEKTOMİ AMELİYATI UYGULADIK.

2019'daki 12 paratiroit ameliyatımızın %58'i; sağ ya da sol, üst ya da alt fark etmeksizin  tiroit bezi ile karşılaşmaksızın, boyun yan taraftan ve hangi taraf büyümüş ise o taraf iz düşümünden 2,5 - 3 santimetrelik küçük bir kesi girerek uyguladığımız, daha az travmatik olan Minimal İnvaziv Paratiroidektomi yöntemiyle yapılmıştır. Diğerlerinde ise eşlik eden tiroit bezi hastalığı da bulunduğundan tiroit bezine dönük kesiyle ön taraftan giriş yapılarak hem ilgili taraf tiroit bezi hem de büyümüş olan paratiroit bezi çıkartılmıştır.Tamamında da frozen kesit (anında ve hızlı) inceleme ile büyümüş paratiroit bezi oldukları teyit edilmiştir. 

Canını, sesini ve nefesini sahsımıza emânet eden siz değerli hastalarımız sayesinde, ne mutlu ki biz bu sayıları ziyâdesiyle ve sorunsuz bir şekilde aşmaktayız. Güveninize layık olmaya devam edeceğiz. Hala gidilecek uzun bir yolumuz var, ama başarmak için de büyük bir azmimiz var!.. 

Şen ve esen kalınız.

Dr. Kayıhan ÇAĞLAR –Genel CerrahiUzmanı