Sosyal Medya

Haziran Ayında İyi Farklılaşmış Tiroit Kanserleri Farkındalık Geliştirme Amaçlanır

Haziran Ayında İyi Farklılaşmış Tiroit Kanserleri Farkındalık Geliştirme Amaçlanır

İyi Diferansiye (İyi Farklılaşmış) Tiroit Kanserleri (İFTK), tüm tiroit kanserlerinin yaklaşık %85'ini oluşturur. Bu gruba papiller, folliküler ve mikst tip tümörler girer. Papiller ve folliküler terimleri hâkim hücre tipini belirtmek için kullanılır.

İFTK'leri; genellikle tedavi şansı yüksek, yayılma potansiyeli düşük ve yavaş büyüyen tümörlerdir. Uygun tedavi ile uzun süreli yaşam %90'ı geçer. Tedavisi; tiroit bezinin tamamıyla çıkartılması ve gerekli hallerde lenf düğümü temizliğinden oluşan cerrahi tedavi, gerektiğinde halk arasında atom tedavisi de denilen  radyoaktif iyot tedavisi ve mutlak sûrette ömür boyu ve yüksek dozda tiroit hormon ilaç tedavisinden oluşur.

%50'si yaşamla bağdaşmayan Kötü Farklılaşmış Tiroit Kanserleri (KFTK) ve ortalama sağ kalımın 6 ay ile 1 yıl arasında seyrettiği Anaplastik Tiroit Kanseri (ATK) İFTK'lerinden kaynak alabilir. İFTK'lerinin tedavisi ile bu ihtimalleri de ortadan kaldırılmaktadır.

İFTK’li hastaların küçük bir kısmı, kötü davranışlı hücre alt tipinin yol açtığı uzak organ sıçramaları nedeniyle kaybedilir.

Papiller kanserler boyun lenf bezlerine sataşma yapmaya eğilimlidir. Folliküler kanserler ise kan yoluyla öncelikli olarak akciğer ve kemiklere sıçrama yapar.

Vücudun diğer kanserlerinin aksine cerrahiden uzun yıllar sonra bile tekrarlama ya da sataşma gelişebileceğinden hastaların yaşam boyu gözlem altında tutulmaları gereklidir. 

Özellikle tiroit kanseri ameliyatları, bu konuda deneyim sahibi cerrahlar tarafından yapılmalıdır. 

Şen ve esen kalınız.


Sosyal Medyada Paylaş