Sosyal Medya

2021'in; Ellinci Tiroit, Dördüncü Graves Ameliyatı

2021'in; Ellinci Tiroit, Dördüncü Graves Ameliyatı

GRAVES HASTALIĞININ TÜM TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN UYGULANIP GÜNDEMDE OLDUĞU ANCAK CERRAHİ TEDAVİ İLE KESİN İYİLEŞMENİN HİKAYESİ

SİH (18) K

Anne 22 sene önce opere Graves hastası... 

Hastamıza Şubat 2019'da tanısı konulan Graves hastalığı (Otoimmunite ve ailesel aktarımlı tiroit hormon üretiminde artış) nedenle Çocuk Endokrinoloji birimince antitiroit ilaç (ATİ) tedavi başlanmış. Tiroit ultrasonografisinde nodül olmamakla beraber başlangıçtaki tiroit hacmi 6-7 gram idi ve antikoru normalin 6 katı değerde yüksekti.

Haziran 2019 itibarıyla tarafımızca takip edilmeye başlandı. ATİ tedavisinin on ikinci ayın sonunda Mart 2020'de antikor değerinin normalleşmesi üzerine 1 aylık ATİ kullanılmamasını müteakip kan tiroit hormon değerleri normalleşmişti.

Haziran 2020 ve Ekim 2020 kontrollerinde tiroit hormon değerleri normal seyreden hastamızın Şubat 2021'deki kontrolünde tiroit hormon üretiminin tekraren arttığı ve hastamızın şikayetlerinin yinelendiği saptandı. Bunun üzerine tekrar ATİ (20 mg metimazol / tiyamazol) ve antiartimik başlanmasına rağmen medikal tedaviye cevapsızlık endikasyonu konularak cerrahi tedaviden (CT) ziyade; tiroit haciminin 27 g (<80 g), antikor değerinin 4 kat yüksek olması, ultrasonda nodül olmaması, gebelik ve emzirme ihtimalinin bulunmaması gerekçeleriyle radyoaktif iyot (atom) tedavisi amaçlı bir üst merkeze yönlendirilmişti.

Hastamızın 26/27 Haziran tarihlerinde TYT /YKS sınavlarına girecek olmasından dolayı bu tedavi ertelenmiş ve sınav bitimine dek ATİ kullanımına devam denilmiş fakat hasta yakınları ise sınav bitimini müteakiben CT kararı vermişler.

Nisan 2021 değerlendirmesinde ATİ 20 mg ile hormon üretimini kontrol altına alınamadığı gerekçesiyle antiartimik ilaç dozu da tedricen artırılarak 50 mg doza, Mayıs 2021'de ise 60 mg'a çıkartıldı.

Haziran 2021'deki kontrolde ATİ yan etkisine binaen gelişen kan nötrofil değerlerinde azalma nedenle ve artık ameliyat da hedeflenerek yüksek dozda antiaritmik ilaca ilaveten ATİ dozu 40 mg'a azaltılarak kısa süreli kortikosteroit (KS) tedavisi de başlandı. Ameliyata hazırlık mahiyetinde 1 hafta süreyle verilen iyot damla sonrasında 6 Temmuz'da ameliyatı gerçekleştirildi.

Kafa lambası, büyütücü gözlük, damar kapatıcı ve sinir görüntüleme sistemleri eşliğinde tiroit bezi, iki taraflı olarak tastamam çıkartıldı.

Hastamız, ses ve nefes sorunu yaşamaksızın uyandırıldı; yarım saat sonra odasına nakledildi, 6 saat sonra yeme ve içmeye müsaade edildi. Ertesi günü ise evine gönderildi.
 


Sosyal Medyada Paylaş