Sosyal Medya

2-5 Mayıs 2019 Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi'nden izlenimler...

2-5 Mayıs 2019 Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi'nden izlenimler...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki tıp tahsilimde eğitim alma onuruna sahip olduğum Genel Cerrahi ABD Emekli Öğretim Üyesi ve Endokrin Cerrahi Derneği (ECD) Kurucu Bşk. Prof. Dr. Erol Düren'in oğlu,  ECD Kurucular Kurulu Üyesi ve endokrin cerrahisinin duayenlerinden Prof. Dr. Mete Düren'in de editörlüğünü yaptığı "Tiroid Kanseri" (2019) başlıklı yayını Mete Hocam'a imzalatarak temin ettim. Büyük bir keyif ve heyecanla tiroit kanserindeki güncel yaklaşımları inceleyip siz değerleri hastalarımızın istifadesine arz edeceğim. 

***

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ihtisasım (1994-1999) esnasında bilgisinden feyiz, tecrübesinden ders ve uzmanlığından el aldığım; ağabeyim, o zamanki klinik şef yardımcım, şimdinin ise Meme Cerrahi Derdeği Bşk. Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantıları (MAYMET) Platformu Kurucu Üyesi, İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Öğretim Üyesi ve Amerikan Hastanesi Meme Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Abud Kebudi Hoca'mla 19 yıllık ayrılığın acısını çıkartırcasına doyasıya teşrikimesai yaptık.

Aralarından su sızmayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Öğretim Üyesi ve Başhekimi Nuh Zafer Cantürk Hoca'mı da buradan muhabbet ve hürmetle selamlıyorum.

***

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ihtisasım (1994-1999) zamanında üst kıdemlim, Endokrin Cerrahi Derneği 2016-2018 dönem Bşk. ve günümüzün aynı hastanede Endokrin Cerrahi Uzmanı olarak vazife yapmakta olan Prof. Dr. Mehmet Uludağ Ağabeyim ile 19 yıl sonrasının karesini çerçeveye aldık.

Tiroit ve paratiroit cerrahisindeki başarılarına ek olarak son dönemlerin gündemini teşkil ve işgal eden 'alt dudak arkasından endoskopik olarak izsiz yapılan tiroit ameliyatı' anlamına gelen "TOETVA" (Trans Oral Endoskopik Tiroidektomi-Vestibuler Yaklaşım) ameliyatını, elbette ki belirli limitasyonlarda ve seçili hallerdeki takriben 20 civarında hastaya başarı ile uyguladıklarını, bu hali ile Türkiye'mizde bu ameliyatı tatbik edebilmiş iki klinikten biri olduğumuzu büyük bir gururla öğrendim.

Demek oluyor ki ders ve feyiz, meslekte kaç yıl geçerse geçsin devam etmeli ve edecektir de, hadi hayırlısı...

***

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ihtisasım (1994-1999) sırasındaki Klinik Şefim, "Tiroit" başlıklı cerrahi kitabının yazarı, Endokrin Cerrahi Derneği 2010-2012 dönem Bşk. ve günümüzün Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Adnan İşgör Hoca'mdan 19 yıllık cerrahlığım süresince yaptıklarımızın tasdikini ve yapacaklarımızın icazetini istedik. Öğrencisi olarak şahsımızdan, tavrımızdan ve yaptıklarımızdan memnuniyetini dile getirerek Eskişehir'de içimiz rahattır, dedi.

66 yaşında dahi aynı şevk ve azimle becerisinden ve bilgisinden taviz vermeyen hocamız, enerjimizin ve gayretimizin sebebi ve membasıdır. Bize el vermiş olan bu ustanın teşekkür mahiyetinde elini öpmek ise "tevazuda toprak gibi ol" dercesine asla mümkün olmaz.

Siayaseten kader ortaklığı yaptığımız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Öğretim Üyesi Recep Özgültekin Hoca'mızı da muhabbet ve hürmetle selamlıyorum.

Bu vesile ile üzerimizde emeği olan şef, şef yardımcım ve kıdemlim her kim varsa hepsinden Allah razı gelsin, diyorum.

***

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi halef selef endokrin cerrahları yorucu bir günün ardından çay eşliğinde hem istirahat hem de muhabbetteyiz.

"Âvâzeyi bu ‘âleme Dâvûd gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş" Bâki

***

Prof. Dr. Abud Kebudi Ağabey'imin Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile birlikte editörlüğünü yaptığı "Meme Cerrahisi" atlasını kendisine imzalattım. Yararlanacağımız çok faydalı bir eser olmuş; emekleri için her ikisine de minnettarım.

***

2-5 Mayıs 2019 Endokrin Cerrahi Kongresi biter ve sevdiklerinden sevdiklerine yolculuk başlar.

Bilgilerimizi güncellediğimiz böylesine yararlı bir kongre düzenleyen Endokrin Cerrahi Derneği Yönetim Kuruluna ve Organizasyon Komitesine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.