Sosyal Medya

3 cm'lik Nodülde 4 mm Papiller Tiroit Kanseri

3 cm'lik Nodülde 4 mm Papiller Tiroit Kanseri

Tiroit Kanseri Farkındalığı Sayesinde Daha Başlamadan Bitti, Diyebiliriz! Farkında Olmak, Farklılık Yaratır, Diyerek Hastamızı Ertesi Gün için Ameliyat Olma Kararından Dolayı Kutluyoruz

İG (42) K / 25.07.2023 TARİHLİ AMELİYATIN PATOLOJİ NETİCESİ

Haziran 2023’te bir dış merkezde çektirilmiş olunan ultrasonografisinde en şüphelisi tiroit bezi sağ tarafta 30 mm olmak üzere iki taraflı çoklu tiroit nodülü mevcuttu.

Sinir Görüntüleme Sistemi birlikteliğinde öncelikle tiroit bezi sağ tarafı ve Level VII denilen; tiroit bezi orta bölüm altında, soluk borusu üzerinde ve iman tahtası arkasındaki en büyüğü 10 mm olan 9-10 adet lenf düğümü çıkartılarak  donuk kesit incelemesine (hızlı patoloji) gönderilmişti. Bu esnada karşı tarafta en büyüğü 10 mm olan çok sayıdaki nodül nedenle sol taraf da çıkartılmıştı. Patoloji hekimince; yoğun Haşimoto hastalığı bulguları bulunduğu, haliyle kanser tespit edilmediği ancak kesin tanının ileri incelemelerden sonra verilebileceği, ifade edilmişti. Daha ileri cerrahi yapmaksızın operasyona son verilmişti.

Patoloji sonucunda Folliküler Varyant Ppapiller mikrokarsinom (çap<1cm) olarak raporlanmasına karşın risk faktörlerinden olan aile hikayesinin (+) olmasından dolayı yüksek dozda sentetik tiroit hormon tedavisine geçilerek RAI (atom suyu) tedavisi planlanacaktır.Sosyal Medyada Paylaş