Sosyal Medya

Haziran, İyi Diferansiye Tiroit Kanseri Farkındalık Geliştirme Ayıdır

Haziran, İyi Diferansiye Tiroit Kanseri Farkındalık Geliştirme Ayıdır

İyi Diferansiye (farklılaşmış) Tiroit Kanserleri (İDTK) tüm tiroit kanserlerinin yaklaşık %80'ini oluşturur. Bu gruba papiller, folliküler ve mikst tip tümörler girer. Nadiren tek tip hücreden oluşmuşlardır; papiller ve folliküler terimi hâkim histolojiyi (hücre tipi) belirtmek için kullanılır. 

İDTK'leri genellikle tedavi şansı yüksek, metastaz (sataşma, sıçrama, yayılma) potansiyeli düşük olan ve yavaş büyüyen tümörlerdir. Uygun tedavi ile uzun süreli yaşam %90'ı geçer. Tedavisi; esasta cerrahi (total tiroidektomi {tiroit bezinin tamamıyla çıkartılması}, lüzumunda lenf düğümü temizliği), gereğinde ameliyat sonrası radyoaktif iyot -atom suyu- tedavisi ve mutlak sûrette ömür boyu ve yüksek dozda tiroit hormon ilacı kullanımından oluşur. %50'si yaşamla bağdaşmayan Kötü Diferansiye Tiroit Kanserleri (KDTK) ve ortalama sağ kalımın 6 ay ile 1 yıl arasında seyrettiği Anaplastik Tiroit Kanseri (ATK) İDTK'lerinden kaynak alabilir. İDTK'lerinin tedavisi ile bu ihtimal de ortadan kaldırılmaktadır.

Hastaların küçük bir kısmı (kötü histolojik alt tip; trabeküler, insular, solid, uzun hücreli vb.leri) kötü prognoz (gidişât, davranış) özelliklerine sahiptir ve uzak metastazlar geliştirip bu hastalık nedeniyle kaybedilir. 

Papiller kanserler boyun lenf bezlerine metastaz yapmaya eğilimlidir. Folliküler kanserler ise hematojen (kan) yolla ve öncelikli olarak akciğer ve kemiklere uzak metastaz yapar. Her ikisinin de metastazları diğerinin özelliklerini de birlikte taşıyabilir. Örneğin; aslı folliküler tipte olan tümörler papiller özelliğe sahip metastazlar yapabilir veya bunun tersi de olabilir.

Sosyal Medyada Paylaş