Sosyal Medya

En Erken 3 Ay Sonra Önerilen Tamamlama Ameliyatını 9 Gün Arayla Başarıyla Gerçekleştirdik

En Erken 3 Ay Sonra Önerilen Tamamlama Ameliyatını 9 Gün Arayla Başarıyla Gerçekleştirdik

EN ERKEN 3 AY SONRA ÖNERİLEN TAMAMLAMA AMELİYATINI 9 GÜN SONRASINDA BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK; TİROİT KANSERİ TEDAVİ SÜRECİNİ 81 GÜN ÖNE ÇEKMİŞ OLDUK

Tamamlayıcı tiroit cerrahisi sonuçları deneyimli ellerde çok daha iyidir (kalıcı komplikasyon oranı %2 – 4’ün altındadır). Bu nedenle hastaların tamamlayıcı cerrahi ihtimali olan durumlarda daha az sayıda tiroit ameliyatı yapılan merkezler yerine özelleşmiş ve fazla sayıda (>80/yıl) tiroit cerrahisi yapılan merkezlere yönlendirilmeleri gerekir. Tamamlayıcı tiroit cerrahisi zamanlaması da çok önemlidir.

Literatürde; birinci ameliyattan sonraki oluşan teknik zorluklardan dolayı ikinci cerrahi girişim, ya ilk ameliyattan 4 gün içinde ya da engellerin ortadan kalktığından emin olunduğu 3 ay sonra yapılmalıdır; denilmektedir.

Bununla birlikte cerrahi ilkelere uyulduğu takdirde tamamlayıcı tiroidektomi yapma zamanının kalıcı komplikasyon olasılığı üzerinde olmayabileceği de açıklanmıştır. Bunun için ilk ameliyatta çıkartılan tarafın tam olarak yapıldığından ve diğer tarafa bağlayan isthmus denilen köprünün çıkartıldığından emin olunması gerekir, denilmektedir. Bu tür ilk ameliyatlarda karşı tarafta serbestleştirme yapılmamasının tamamlayıcı ikincil ameliyatlarda ilkinden fazla olmayan risklerle gerçekleşebileceği ayrıca büyüteçli gözlük ve sinir görüntüleme sisteminin kullanılması riskleri en aza indireceği, ifade edilmektedir (Kaynakça: İşgör, Adnan. TİROİT, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2013).

9 Gün Arayla Gerçekleştirilen Aşamalı Cerrahide; İlkinde Öncelikle Kesin Tanı ve Tabii ki Kesin Kurtuluş Amaçlı Ameliyat Sonrası Sekizinci Günü Kanserli Olduğu Öğrenilen Tiroit Bezinin Sağ Tarafı Büsbütün, Ailede Kanser Hikayesinden Dolayı da İkincisinde Tedbir ve Cerrahi Tedavinin Tamamlanması, Kanser Tedavisinin RAİ (Atom Suyu) ile Devamı ve Takip için Tiroit Bezinin Sağlıklı da Olsa Sol Tarafı Tastamam Çıkartıldı

SÖ (46) K: Annesi tarafımızdan tiroit kanseri ameliyatlısı…

31 Ağustos’ta tiroit bezi sağ tarafı tamamıyla çıkartılan hastamızın patoloji sonucunda papiller mikrokarsinom (çap<1cm) olarak raporlanmasına karşın çok odaklı olabilme potansiyelinden karşı tarafta tekrarlamasını önlemek, takipte bakılacak tahlillerin tanı değerini artırmak ve aile hikayesinden dolayı da RAİ (atom suyu) verebilmek amaçlı 9 Eylül'de tiroit bezi sol tarafa sinir görüntüleme sistemi emniyetinde tamamlayıcı (sol) total tiroidektomi yapılması uygulandı.

Hastamız; ses, nefes ve kalsiyum sorunu olmaksızın uyandırıldı. Ameliyat sabahı: Kalsiyum:8,86 (Normal:8,5-10,5), Paratiroit Hormonu:33 (Normal:15-60)