Sosyal Medya

Selçuklu Yıldızından Esinlenerek Oluşturduğumuz İmlek (Logo) Çalışmamız

Selçuklu Yıldızından Esinlenerek Oluşturduğumuz İmlek (Logo) Çalışmamız

Selçuklu Yıldızından Esinlenerek Oluşturduğumuz İmlek (Logo) Çalışmamız

Sekiz köşeli yıldız, Türk ve İslam medeniyetinde yaygın olarak kullanılan bir sembol olarak dikkat çekmektedir.

Türkistan’dan Balkanlara pek çok tarihî eserde sekiz köşeli yıldızla karşılaşılır. Anadolu’da daha çok Selçuklu yıldızı olarak anılırken sekiz köşeli yıldızın adı, Orta Asya’da Türkistan yıldızıdır. Anadolu’da Konya’da Karatay Medresesi gibi pek çok tarihi eserde karşımıza çıkan sekiz köşeli yıldız, bir dönemde Osmanlı Devleti bayrağını süslemiştir.

İki karenin birbiri üzerinde 45 derece döndürülmesiyle oluşan 8 köşeli Selçuklu yıldızındaki iki kare, iki farklı dünyaya atıfta bulunur; bu karelerden biri maddi dünyayı, diğeri ise manevi olanını ifade etmektedir. Bektaşilikten Nakşibendi’ye, Yesevilikten Kadiriliğe kadar geleneksel tasavvuf hayatında sekiz köşeli yıldız bu minvalde ele alınmış ve sekiz cennet kapısına işaret ettiği kabul edilmiştir.

Sekiz köşeli yıldızın her bir köşesi bir erdemi simgelemektedir ki bu erdemler, İslam’ın temel direkleri olarak kabul edilirler. Bunlar; merhamet ve şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, fakirliğini ve acizliğini bilmek, cömertlik, Rabbine şükretmek” olarak sıralanır.

Sekiz köşeli yıldızın bir başka anlamı da zaferdir. Dört ana yön ve dört de ara yönü bünyesinde toplayan sekiz köşe, her bir yönüyle girişilen bütün işlerde zafer kazanılacağı anlamını da taşımaktadır.

Selçuklu 8 köşeli yıldızı ile Siyonizmin simgesi olan günümüz İsrail devletinin bayrağında kullandığı 6 köşeli Davut yıldızı birbirine karıştırılmamalıdır.

Umarım ki bu bilgilerden sonra kadim Türk- İslam medeniyetin simgesi olan Selçuklu yıldızı hak ettiği değeri bulur.

Şen ve esen kalınız.