Sosyal Medya

%0,5 Nadir Görülen Ses Siniri Anormalliğini Tespit Ettik

%0,5 Nadir Görülen Ses Siniri Anormalliğini Tespit Ettik

Tiroit sağ tarafı büsbütün çıkartıldığı ameliyat esnasında ses sinirinin yerleşimi, normali olan göğüs kafesinden boyuna girip yemek borusu ve hava borusu arasında tiroit bezi arkasında paralel seyrettiği gibi değil binde beş oranında ender rastlanan doğrudan boyundan ve şah damarının arkasından kaynaklanıp tiroit bezine dikey olarak seyrettiği anatomik çeşitlilik saptandı. Sinir Görüntüleme Sistemi yardımcılığında gerekli koruma sağlanmış oldu.

Sosyal Medyada Paylaş