Sosyal Medya

Yılın İlk Üçte Birinde İlk Ameliyatla Kesin Sonuç Alınan Yedinci Paratiroit Cerrahisi

Yılın İlk Üçte Birinde İlk Ameliyatla Kesin Sonuç Alınan Yedinci Paratiroit Cerrahisi

Literatürde; "Yılda 10 paratiroit ve 100 tiroit ameliyatı yapan cerrah, deneyimli ve endokrin spesifik çalışan bir cerrahtır." denilmektedir. Buna göre Paratiroit cerrahisinde başarılı kabul edilmek için gerekli olan yıllık 10 paratiroit cerrahisinin yedincisini yılın ilk çeyreğinde başarı ile tamamlamış olduk!

Vücutta tiroit bezinin arkasında sağda ve solda, yukarıda ve aşağıda konumlanmak üzere büyüklükleri üçer, beşer mm olan, ortalama 4 adet bulunan Paratiroit bezlerinden %85 oranında sadece bir tanesi büyüme gösterir. Vakamızda olduğu gibi paratiroit bezinin çift bez hastalığı ise %4-5 oranındadır.

ŞG (75) K, Afyonkarahisar

4/5 aydan beridir bilinen «Primer Hiperparatiroidi» diye adlandırılan bir ya da birden fazla büyümüş bir Paratiroit (PT) bezinden Parathormon (PTH) üretimi artışı ile beraber Haşimoto hastalığı da bulunan tiroit bezinde en şüphelisi sol tarafta 3 cm olan çoklu nodül hastalığı mevcut.

Bu hastalıktan kaynaklanan; hipertansiyon, mide ülseri, kalp atım bozukluğu (aritmi), kemik erimesi (osteoporoz) ve böbrek taşı hastalıkları da mevcut. Boyun ultrasonografisinde (USG) tiroit nodülleri ile beraber tiroit bezi sağ alt tarafta 4x7x18 mm büyümüş PT bezi (Normali:3-5 mm) ile beraber sintigrafide sağ alt komşulukta belirgin, sağ üstte müphem PT büyümesinden, bahis mevcut. PTH:166* (Normal:15-65), Ca (Kalsiyum):11,31 Bu sebeplerden değişik dış merkezler tarafından ameliyat gereği, beyan edilmiş.

Ameliyat kararı nedenle tarafımıza başvuran hastaya Sinir Görüntüleme Sistemi refakatinde öncelikle tiroit bezi sağ taraf incelemesinde sağ altta diye bahsedilen PT bezinin esasta 20 mm ile oldukça büyümüş sağ üst PT bezi olduğu, altta da daha küçük ama yine normalden büyük ikinci büyümüş PT bezi ile her ikisi de çıkartıldı. Ameliyat sırasında çalıştırılan hızlı patolojiye gönderildi ve her ikisi için de PT adenomu, beyan edildi. Ameliyat sırasında çalıştırılan hızlı iPTH:24 idi ve %50’den daha fazla bir düşüşle normalleşti. Bu esnada tiroit bezi de iki taraflı olarak büsbütün çıkartıldı.

Hastamız, ses ve nefes sorunu olmaksızın uyandırıldı.Sosyal Medyada Paylaş