Sosyal Medya

Tiroit İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (TİİAB) tanıda altın standarttır.

Tiroit İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (TİİAB) tanıda altın standarttır.

Tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB), ultrasonografide şüpheli görülen tiroit nodüllerinin iyi ya da kötü huylu olup olmadığının ayırımında, cerrahi tedavi gerektiren hastaların seçiminde ilk sırada kullanılan çok değerli bir yöntemdir. TİİAB'nin tiroit nodüllerinin değerlendirilmesinde yaygın kullanımı ile ameliyat ile tedavi edilen hasta sayısı yüzde 35-75 oranında azalmıştır. TİİAB; tanıda altın standart olup, deneyimli ellerde duyarlılık yüzde 98, pozitif öngörü değeri ise yüzde 99 oranlarındadır. TİİAB; iyi ellerde düşük riskli, hızlı sonuç veren ve kolay uygulanan bir yöntemdir. TİİAB’nin ultrason eşliğinde yapılması tanı değerini arttırmaktadır. Özellikle 1-1,5 cm altındaki nodüllerde TİİAB, ultrasonografi altında yapılmalıdır. TİİAB, poliklinik koşullarında uygulanabilen, basit, ucuz, gerektiğinde tekrarlanabilen, yan etkileri çok az olan bir tanı yöntemidir. Biyopsi, bu konuda eğitim almış deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır.

Biyopsi sonucu iyi huylu (%97) gelirse ve hastanın başka bir yakınması yok ise tiroit nodülleri takip edilebilir. Biyopsi sonucu kuşkulu veya kötü huylu gelirse, cerrahi tedavi aşamasına geçilir. Alınan materyalin yetersiz gelmesi durumunda biyopsi yinelenmeli, yine yetersiz materyal gelmesi halinde ise; bu nodüllerin yüzde 50'sinin kanser olduğu gerçeği ile cerrahi girişim düşünülmelidir.

Özel Eskişehir Anadolu Hastanesinde Radyoloji Uzmanı görüntüleme desteği ile birlikte TİİAB işlemini yapmaktayız. Kendilerine katkılarından dolayı müteşekkirim.

Sosyal Medyada Paylaş