Sosyal Medya

Bir Hastamızda Nadir de Olsa Yüzleşmek Zorunda Kaldığımız Bir Tiroit Kanser Türü, Anaplastik Tiroit Kanseri!..

Bir Hastamızda Nadir de Olsa Yüzleşmek Zorunda Kaldığımız Bir Tiroit Kanser Türü, Anaplastik Tiroit Kanseri!..

Anaplastik Tiroit Kanseri (ATK) tiroidin foliküler epitelinden kaynaklanan diferansiye olmayan tümörüdür. Tüm tiroid kanserlerinin %5'ten azını oluşturur. ATK'lar oldukça invaziv tümörler olup tanı anında evre 4 olarak sınıflandırılmasına yol açar. Tiroit kanser ölümlerinin yarısından fazlasını oluşturan anaplastik tiroit kanseri tüm gelişmelere karşın halen 1 yılın altında sağkalım süreleri ile sonuçlanmaktadır.

Tiroidin anaplastik karsinomunun, daha önce saptanamamış, uzun süredir devam eden diğer tiroit karserlerinden (örneğin, papiller, folliküler) kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bu yüzden bizim uyguladığımız tiroit cerrahisi, aslında hastalarımızı bu ihtimalden korumaktadır.